Ribištvo med Nabrežino in Trstom

Nabrežina Kamnolomi 85
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The lower secondary school Iga Grudna is situated between the sea and the Karst, between water and stone, which marked the everyday life, the cultural image and the feelings of our people in the past and today. Next to it, the fishing trail descends to the sea from the Karst slope, which, in the past, the village fishermen walked daily to the gravel bank and to their huts. The life of our fishermen will be shown in words and pictures during a guided tour of the Fisherman's Museum of the Trieste Triangle in Križ pri Trieste.... Nižja srednja šola Iga Grudna je vpeta med morjem in Krasom, med vodo in kamnom, kar je zaznamovalo vsakdanje življenje, kulturno podobo in čutenje naših ljudi nekoč in danes. Ob njej se s kraškega obronka strmo spušča proti morju ribiška pot, po kateri so se v preteklosti vaški ribiči vsakodnevno peš podajali do prodnatega brega in do svojih čup. Življenje naših ribičev vam bomo v besedi in sliki prikazali med vodenim obiskom Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu pri Trstu.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others