Kostol sv. Mikuláša v Senci - pamiatka v zrkadle prameňov

Farské námestie, 903 01 Senec
September 27th, 2019 - September 27th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Dátum: 27.09.2019 19:30

Organizátor: Mesto Senec, Rímskokatolícky farský úrad v Senci, Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci.

Prednáška Petra Budaya, PhD. z Katedry dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kontakty: Mgr. Gábor Strešňák, muzeum@senec.sk

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others