Kanjon Kokre - narava sredi mesta Kranja

Poštna ulica - vstop v kanjon Kokre
September 26th, 2017 - September 26th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
In the formation of the Kokra canyon, water plays the most important role, as well as the influence of man. Participants of the event will experience the present day canyon, its formation, discover the specific features of the living and inanimate world, and the factors that are still changing. During a pleasant walk through you, you will find out how the canyon was connected to man in the past. Pri nastanku kanjona Kokre ima voda najpomembnejšo vlogo, svoje pa je prispeval tudi vpliv človeka. Udeleženci dogodka boste ob različnih dejavnostih doživeli današnji kanjon, njegov nastanek, spoznavali posebnosti živega in neživega sveta ter dejavnike, ki jih še vedno spreminjajo. Med prijetnim sprehodom skozenj boste spoznali, kako je bil s kanjonom v preteklosti povezan človek. Da vam ne bo dolgčas, se boste vmes pomerili tudi v znanju.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others