Kako se počuti danes naša reka Soča?

Ulica Lungoisonzo Argentina v Gorici (Italija)
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
The group of pupils of the Lower Secondary School Ivan Trinka from Gorizia, in cooperation with their parents and teachers, are going to the Soča River to carry out physical measurements, chemical and microbiological analyzes of river water according to the protocol method G.R.E.E.N. Analyzes and measurements are carried out mainly on the ground along the Soča River. Further analyzes are carried out by pupils at the school science classroom. The data are compared with the results obtained on 3.5.2017 when the pupils attend the day on the Soča - May 2017. On Friday, May 12, 2017, within the scientific event Scienza under 18, students will conduct a workshop on the performed analyzes and measurements along the Soča river on 3.5.2017. Entrance is free. All of you are warmly invited to visit our workshop, which will take place at the Gallery of Contemporary Art in Monfalcone from 9am to 12pm.... Skupina učencev Nižje srednje šole Ivana Trinka iz Gorice, v sodelovanju z njihovimi starši in učitelji se odpravijo do reke Soče, da izvedejo fizikalne meritve, kemijske in mikrobiološke analize rečne vode po metodi protokola G.R.E.E.N. Analize in meritve se izvajajo v glavnem na terenu ob reki Soči. Sledijo še dodatne analize, ki jih učenci izvedejo v šolski naravoslovni učilnici. Podatke primerjamo s pridobljenimi rezultati z dne 3.5.2017, ko se bodo učenci udeležili dneva na Soči - maj 2017. Učenci bodo v petek, 12.5.2017, v sklopu znanstvene manifestacije Scienza under 18 vodili delavnico o izvedenih analizah in meritvah ob reki Soči z dne 3.5.2017. Vstop je prost. Vsi ste toplo vabljeni, da obiščete našo delavnico, ki se bo odvijala v galeriji sodobne umetnosti v Tržiču (Monfalcone) od 9. do 12. ure.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others