Dnevi odprtih vrat v Sorževem mlinu

polže 1
September 29th, 2017 - October 1st, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
During the days of open doors, Oton Samec, who is in the fourth generation on the farm as his great-grandfather bought the farm in 1862, will lead the tour of the mill and sawmill . In the water-powered mill, visitors can view the old way of grinding grain and buy freshly ground flour,see a sawdust and learn about the way of management in the past. . Polže – Domačija Polže 1,2 (EŠD 557) Srednje veliko Sorževo domačijo, ki leži med reko Hudinjo in strugo lokalnega potoka sestavljajo: stanovanjska hiša z mlinom, Mlinarjeva hiša, gospodarsko poslopje, kozolec, čebelnjak in žaga venecijanka. Stanovanjska hiša z mlinom po času nastanka spada v 17. stoletje o čemer priča letnica 1667, vklesana nad kletnim vhodom. V levem delu stavbe je mlinski prostor v katerem sta nameščena dva mlinska mehanizma, ki ju poganjata dve kolesi s pogonom na zgornjo vodo. Voda je na kolesa od jezu do pogonskih koles speljana po širokem lesenem žlebu oz. po umetno narejeni strugi. Žaga venecijanka, ki naj bi jo postavili leta 1872 je lesena stavba izrazitega podolžnega tlorisa z zidanim prizidkom, kjer je enoceličen prostor za počitek ali bivališče žagarja. Mehanizem je izdelan po tipu žag venecijank. Poganja ga veliko kolo na spodnjo vodo, ki so ga prvič vgradili v času med obema vojnama. V času dnevov odprtih vrat bo po mlinu in žagi vodil g. Oton Samec, ki sodi že v četrti rod na domačiji, saj je njegov praded kupil domačijo leta 1862. V mlinu na vodni pogon si lahko obiskovalci ogledajo star način mletja žita in kupijo sveže mleto moko, na žagi pa prikaz žagarstva in načina gospodarjenja v preteklosti.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others