Voda okrog nas ... in v nas (razstava dijakov 4. c Škofijske klasične gimnazije)

Zavod sv. Stanislava, Štula 23
September 27th, 2017 - October 10th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Students of the 4th grade have prepared an exhibition on the topic of water, investigating various forms of appearance in pairs, the meaning and role of water in both nature and culture; In addition to written presentations, they also took care of photographic and art material, with which they tried to capture the leading thought of this year's European Heritage Days of Water - from myth to well. Dijaki 4. c so pripravili razstavo na temo vode, in sicer so v parih raziskovali različne pojavne oblike, pomene in vlogo vode tako v naravi kot v kulturi; poleg pisnih predstavitev so poskrbeli tudi za fotografsko in likovno gradivo, s katerim so poskušali ujeti vodilno misel letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine Voda - od mita do vodnjaka.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others