Ob bistrem Potoku je (bil) mlin

PŠ Zavratec, Zavratec 1, 1373 Rovte
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Folk song will teach us about the importance of water for villagers once and today. We will see the ruins of a mill and saws along the clear stream in the village of Potok. We will meet people who will help us ,with their words or photographs, to realize the importance of this natural good - water. Ob ljudski pesmi bomo spoznavali pomen vode za življenje vaščanov nekoč in danes. Ogledali si bomo razvaline mlina in žage ob bistrem potoku v zaselku Potok. Družili se bomo s krajani, ki nam bodo s svojo besedo ali fotografijo pomagali k zavedanju pomembnosti te naravne dobrine - vode.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others