voda - večni napoj človeški ustvarjalnosti

Osnovna šola Jelšane, Jelšane 82
September 27th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
We will carry out two days of activities where students will actively learn about the material and immovable inheritance associated with water in the local landscape. They will find out the origin of the names of streams, ponds and rivers, enumerate the village fountains, mills, find as many water related stories, create various products related to water ... Na šoli bomo izvedli dva dneva dejavnosti, kjer bodo učenci aktivno spoznavali snovno in nesnovno dediščino povezano z vodo v domači pokrajini -poiskali izvor imen potokov, kalov in rek, popisali vaške vodnjake, mline, poiskali čim več zgodb povezanih z vodo, ustvarjali različne izdelke povezane z vodo... Na šoli bomo izvedli tudi fotonatečaj, uredili razstavo, ki bo na ogled staršem in širši javnosti ter priprvili brošuro o vseh izvedenih dejavnostih, dosežkih in ugotovitvah.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others