Kaj odnaša čas ...

Piran , predvidoma Jernejev kanal v Seči (več informacij na FB strani društva)
September 23rd, 2017 - September 23rd, 2017
Loading
Loading Map

Related Info

 
The ghosts of the former inhabitants have returned to remind us of the value of water. They will encourage us to cleanse the coast and tell us about their times and what they have brought to the present. We invite you to a cleansing campaign that will end with creative fellowship. We will recycle debris so that we can produce artwork or usable items. Additional information about the event will be posted on FB's homepage .... Duhovi nekdanjih prebivalcev so se vrnili, da bi nas spomnili na dragocenost vode. Spodbudili nas bodo k čiščenju obale ter nam ob tem povedali nekaj o njihovih časih in o tem, kaj jih je pripeljalo v sedanjost. Spoznali bomo, kaj vse lahko naredimo skupaj. Vabimo vas na čistilno akcijo, ki se bo zaključila z ustvarjalnim druženjem. Naplavine bomo reciklirali tako, da bomo izdelali umetnine ali uporabne predmete. Dodatne informacije o dogodku bodo objavljene na FB strani društva.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others