Forklær ER Brukbart

Loading
Loading Map

Related Info

 

Vibeke Skramstad Strand
FORKLÆR ER BRUKBART, (vårt tema for kulturminnedagene).
Hun kaller prosjektet sitt ”Omfavnelse”. Det viser forklær som historiske, små tegn på tider som er i endring og en erindring om hender i arbeid. En samling verdidokumenter og små bevis på omsorg, strev, menneskelig kontakt, gode gjerninger, status, plikt, ærgjerrighet, sorg og en varmende favn.
Vibeke er tegner med bakgrunn i illustrasjon og grafisk formgivning.
Hun arbeider som oftest med prosjekter som har utgangspunkt i tegninger, gammelt papir, gamle tekstiler og med selvskrevet tekst.
Hun oppfordrer oss alle til å ha på forkle når vi kommer denne kvelden! Dette brukes som utgangspunkt for en erfaringsdialog.

Drammen og Opland husflidsforening

Drammen og Opland husflidsforening

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others