Nekdanje jezero v Žireh

Žiri, parkirišče pred Zadružnim domom, Trg svobode 2
September 28th, 2017 - September 28th, 2017

Loading
Loading Map

Related Info

 
Geologist Jože Čar from Idrija will guide visitors through the Žirovski basin to the places that reveal the secrets of its creation. The tour will start at 19:00 at the Museum House, Tabor no. 2 followed by a lecture by Jože Čar about the former lake in Žiri. Geolog Jože Čar iz Idrije bo vodil obiskovalce po žirovski kotlini do tistih mest, ki razkrivajo skrivnosti o njenem nastanku. V preteklosti je bilo v žirovski kotlini jezero, ko je podor zatrpal strugo reke Sore pri Fužinah. Žirovska kotlina je na debelo pokrita z različnimi vodnimi naplavinami iz najmlajšega geološkega obdobja — kvartarja. V naplavinah je zapisana preteklost žirovske kotline. Nekatere naplavine so se odlagale v jezeru, druge pa sestavljajo debeli rečni in potočni prodi. Ogledu bo ob 19. uri v Muzejski hiši, Tabor št. 2 sledilo predavanje Jožeta Čara o nekdanjem jezeru v Žireh.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others