„Забравени традиции – обредни трапези“ – кулинарен фестивал

гр. Шумен
September 6th, 2019 - September 7th, 2019
Loading
Loading Map

Related Info

 

Международният фолклорен фестивал „Шумла“ има за цел да  популяризира фолклорното наследство; да стимулира интереса и любовта на поколенията към творчеството на фолклорна основа, да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора фолклорното наследство на Шуменския край; да показва красотата и художественото творчество на народите по света. Природен парк „Шуменско плато“.

Contact the national coordinator for the location and other information.Their contact details are on our Contacts page.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others