European Heritage Makers in Finland 2019

Related Info

 

The aim of the European Heritage Makers competition is to inspire children and young people to observe, explore and analyse their immediate surroundings. Furthermore, it encourages them to participate in and influence the development and cultural renewal of their immediate surroundings. The competition is part of the Finnish programme of the European Heritage Days.
 


OHJEET


Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään

Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä järjestetään lapsille ja nuorille vuosittain Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu. Vuodesta 2018 alkaen kilpailu on koko Euroopan yhteinen, ja kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun jakamalla kuvan ja tarinan! Kilpailuaika on tänä vuonna 5.2.-1.5.2019.  

Näin osallistut: Valitse sinua kiinnostava kohde taiteen ja viihteen maailmasta. Milloin taide tai viihde on koskettanut sinua? Millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti? Pohdi, mitä eurooppalaista löydät valitsemasta kohteesta? Kerro sitten taiteen tai viihteen tarina videolla tai yhdellä kuvalla ja lyhyellä tekstillä.

- Avaa Visitor Book -välilehti (tämän sivun vasen valikko).
- Klikkaa Share your story.
- Täytä lomake (mielellään enintään 500 sanaa) ja lisää kuva.
- Lisää tekstin loppuun nimesi ja ikäsi. Pelkkä etunimi riittää, jos niin haluat.

Kun kuva ja tarina on hyväksytty, näet sen Visitor book -välilehdellä. Tämä kestää muutaman päivän. Onnea kilpailuun! Muista jakaa kuvaasi ja tarinaasi myös somessa tunnisteella #HeritageMakers.

Kilpailusarjat ja palkinnot

Kulttuuriympäristön tekijät kilpailussa on kaksi sarjaa, alle 12-vuotiaiden ja 12-18 -vuotiaiden kilpailusarjat. 

Suomen tuomaristo valitsee viisi mielenkiintoisinta taiteen ja viihteen tarinaa molemmissa sarjoissa. Alle 12-vuotiaiden sarjan parhaat tarinankertojat palkitaan kirjakaupan lahjakortilla ja kunniakirjalla.

12-18 -vuotiaiden sarjan viiden parhaan tekijän tarinat palkitaan lahjakortilla ja kunniakirjalla sekä lisäksi lähetetään kisaamaan kansainvälisen European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikista maista saapuneista töistä 10 inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät Strasbourgiin palkintomatkalle. 

Lisätietoja palkinnosta kilpailun eurooppalaisella sivulla.

Tausta

Kilpailun tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailu kannustaa havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöä. Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tavoitteet ja tausta laajemmin 
Lisätietoja: Suomen Kotiseutuliitto, erp@kotiseutuliitto.fi*
Lue myös European Heritage Makers Week -sivulta esittely koko kilpailusta ja palkinnosta!


INSTRUKTIONER

Kulturmiljöskaparna är en tävling för barn och unga, där man utforskar och utvärderar sin närmiljö och sitt kulturarv. Tävlingen är sedan 2018 gemensam för alla europeiska barn och unga under 18 år och den ingår i evenemanget European Heritage Makers Week. 

Så här deltar du: Din uppgift är att skildra en underhållnings- eller konstupplevelse som har påverkat dig med hjälp av en bild eller video och en kort text. Välj något ur konst- eller underhållningsvärlden som intresserar dig. När berördes du av konst eller underhållning? Hurdana tankar och känslor väckte det? Fundera på vilka europeiska drag du kan hitta i det objekt som du valt. Berätta en historia om konst eller underhållning med en bild eller video och en kort text.

- Öppna Visitor Book -fliken (vänster spalt i här sidan). 
- Trycka Share your story.
- Fyll blanketten (max. 500 ord) och tillägg en bild.
- Tillägg också ditt namn och din ålder till texten. Förnamn räcker om du vill. 

Delta i tävlingen med ett eller flera verk som du själv har skapat. Tävlingstiden börjar den 5 februari 2019 och avslutas den 1 maj 2019.

Tävlingsklasser och priser

I tävlingen Kulturmiljöskaparna finns två klasser, en för barn under 12 år och en för 12–18-åringar. Den finländska juryn väljer ut de fem mest intressanta berättelserna om konst och underhållning i båda serierna.

De bästa berättarna i serien för barn under 12 år belönas med presentkort och diplom. De fem bästa skaparna i klassen för 12–18-åringar belönas med presentkort och diplom och får sina berättelser skickade till det internationella European Heritage Makers Week-evenemanget för att tävla om priserna där. Den internationella juryn utser under sommaren de tio mest inspirerande bilderna och berättelserna bland bidragen som skickats in från de olika länderna och bjuder in upphovsmännen på en prisresa till Strasbourg!

Mer information:  
Europeiska kulturmiljödagarna i Finland 
European Heritage Makers Week 
erp@kotiseutuliitto.fi


Kulturbirrasa dahkkit

Muital muitalusa suohttasiin dehe dáidagis ja oassálastte gilvui!

Kulturbirrasa dahkkit leat mánáide ja nuoraide čuozihuvvon gilvu, mas dutkojuvvo, suokkarduvvo ja árvvoštallojuvvo iežas biras ja dan kulturárbi. Gilvui sáhttet oassálastit buot vuollel 18-jahkásaš mánát ja nuorat miehtá Suoma. Kulturbirrasa dahkkit lea oba Eurohpaviidosaš European Heritage Makers Week -dáhpáhusa oassi.

Ná oassálasttát: Du bargun lea muitalit beaktilis muosáhusa suohttasiid dehe dáidaga birra govain dehe videoin ja oanehis deavsttain. Vállje iežat beroštahtti čuozáhaga dáidaga ja suohttasiid máilmmis. Goas dáidda dehe suohttasat leat lihkahan du? Makkár jurdagat ja dovddut das bohciide? Guorahala, maid eurohpalaččaid don gávnnat iežat válljen čuozáhagas? Muital midjiide dáidaga ja suohttasiid muitalusa ovttain govain dehe videoin ja oanehis deavsttain. Oassálasttát gilvui nu ahte juogát iežat muitalusa eurohpalaš fierbmesiidduin!

- Raba Visitor Book -gaskabláđi (dán siiddu gurut fállu).
- Coahkkal Share your story.
- Deavdde skovi (mielalis eanemusat 500 sáni) ja lasit gova.
- Lasit deavstta lohppii iežat nama ja agi. Duššefal ovdanamma lea nohkka, juos nu hálidat.

Go govva ja muitalus lea dohkkehuvvon, de oainnát dan Visitor book -gaskabláđis. Dát ádjána muhtin beaivve. Muitte juohkit iežat gova ja muitalusa maid somes dovddaldagain #HeritageMakers.

Oassálastte gilvui ovttain dehe eanet iežat bargan dujiin. Oassálastináigi álgá 5.2.2019 ja nohká 1.5.2019.

Gilvoráiddut ja vuoittut

Kulturbirrasa dahkkit gilvvus leat guokte ráiddu, vuollel 12-jahkásaččaid ja 12-18-jahkásaččaid gilvoráiddut. Suoma duopmárat válljejit dáidaga ja suohttasiid suorggis vihtta miellagiddevaččamusa goappánai ráiddus.

Vuollel 12-jahkásaččaid ráiddu buoremus muitalusaid muitaleaddjit bálkkašuvvojit girjegávppi skeaŋkagoarttain ja gudnegirjjiin. 12-18-jahkásaččaid ráiddu viđa buoremus dahkki muitalusat bálkkašuvvojit skeaŋkagoarttain ja gudnegirjjiin sihke dasa lassin sáddejuvvojit gilvalit riikkaidgaskasaš European Heritage Makers Week -dáhpáhusa vuoittuin. Riikkaidgaskasaš duopmárat válljejit geasi áigge buot riikkain boahtán dujiin 10 eanemus inspirerejeaddji gova muitalusaidisguin ja bovdejit daid dahkkiid Strasbourgii vuoitomátkái.

Lassidieđut:
Kulturbirasbeivviid ja Kulturbirrasa dahkkit
Suoma Ruovttuguovlolihttu (Suomen Kotiseutuliitto), erp(at)kotiseutuliitto.fi 

2 visitors have been on this event

Have you been there as well?

Let us know: Yes, I have or share your story with others