Kulturarvsdag i Brynge kulturområde

Brynge 139, 893 95 Sidensjö, Ångermanland
September 8th, 2019 - September 8th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Välkommen på visning av Brynge kulturområde och den gamla kraftstationen!

Tid: 12:00 - 13:00

I Brynge samlas den Ångermanländska rikedomen på samma plats. Nätraåns strömmar har använts till det mesta. Här har energin ur vattnet tagits tillvara för att driva kvarnar, såg, mangel, tegelstamp, färgeri- och vadmalsstamp samt kraftstationen. Här kan du besöka delar av vår tidiga industrihistoria och en av de få vattendrivna finbladiga salusågarna som bevarats till eftervärlden.

Området är skyddat som riksintresse för kulturmiljövården på grund av den tidigindustriella såg- och kraftverksmiljön. Under kulturarvsdagen upptäcker du historien tillsammans med museiintendent Maggis Frisk från Örnsköldsviks museum. Visningen tar ca 1 timme. Samling 12:00 vid konstverket ”Tjurplankan” – Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Vägbeskrivning:

Så hittar du till Brynge kulturområde:

Från E4 i Bjästa kör väg 908, 10 kilometer mot Sidensjö.

Tillgänglighet:

Området är tillgängligt med rullstol. Vissa byggnader är dock inte tillgängliga med rullstol.

Mer information finns på: http://www.ornskoldsvik.se/brynge

Kontakt

Kontaktperson: Örnsköldsviks museum

Telefon/Mobiltelefon: 0660-88600

E-post: museum@ornskoldsvik.se

Arrangörer: Örnsköldsviks museum & konsthall

Arrangörens webbplats:

http://www.ornskoldsvik.se/museum

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others