Deň otvorených dverí

Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre
September 20th, 2019 - September 20th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Program pre deti, prehliadka priestorov archívu, archívnych depotov, výstava dokumentov a konzultačná činnosť prebieha v čase od 8.30 do 17.00 h.

Kontakty: PhDr. Peter Keresteš, PhD, peter.kerestes@minv.sk.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others