Výstava pod názvom "Princíp pochybnosti"

Stredoslovenská galéria, Dolná 8
September 24th, 2019 - September 24th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Organizátor: Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica. Výber jednotlivých obrazových motívov je podmienený východiskom priamej aj sprostredkovanej reflexie charakteru a stavu lokálneho prírodného a hospodárskeho prostredia. 

 Vernisáž - 17:00

Kontakty: Mgr. Zuzana Chlebničanová, p.r.manager@ssgbb.sk, 048/470 16 13, 0908 454 725, https://www.ssgbb.sk/

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others