O slovenskih šegah in navadah ob božiču in novem letu z Dušico Kunaver

Šmarje Pri Jelšah , Savinjska regija, Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
December 3rd, 2019 - December 3rd, 2019
Loading
Loading Map

Related Info

 
Članom Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah in drugim obiskovalcem bo kulturna publicistka in zbirateljica ljudskega in etnološkega gradiva Dušica Kunaver pripovedovala o ljudskem izročilu ter šegah in navadah v božično-novoletnem času. Dostopnost Dostopno za slepe in slabovidneDostopno za gluhe in naglušneDostopno za gibalno oviraneDostopno za intelektualno ovirane osebe

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others