Den nye og gamle tida møtest

Event
12 September 2021
Overview

Dialogen «Den nye og gamle tida» møtest på Voss. Eit felles arrangement med
kunst og kultur.

Kunstvandring Voss med utstillinga «Tradisjon i ny drakt» den nye og gamle
tida møtest. Tradisjonshandverk i nye drakt.

Stiftinga Bergsliminne, med guida tur i Bergsliløypa, utstilling og
arrangement i Bergslitræet.

Voss Folkemuseum, med ny basis utstilling, ope på Dagestadmuseet og ulike
kurs.

Hedleberget skiferbrot med open dag og ulike aktivitetar for born, historisk
foredrag, konsert med born og tur rundt kulturløypa i Heddleberget.

Jaunsen Gjestgjevarstad med om omvisning og foredrag.

Fleischers Hotel med Knag utstilling og kurs i møbeltapetisering.

«at livet, er no det likast lell» Ei musikalsk og lyrisk framsyning med
tekstar av Per Sivle. Framført av Jon Sverre Ruder, Berit Bagøien Moe og
Vigdis Jordal, på Fleischers hotell.

Address
Voss

36.105369, -95.883467