Kulturminnedagene 2021

Event
Oppdalsmuseet, Museumsveien 11, 7340 Oppdal
Show on the map
05 September 2021
Overview

Kulturminnedagene i Oppdal.

Årets tema er Dialog, og med det ønsker vi å sette fokus på inkludering og
mangfold både når det gjelder ulik kultur og etnisitet. Vi har mye å lære av
hverandre og vil legge til rette for at alle skal få delta og føle seg
velkommen, uansett kjønn, legning, etnisitet, funksjon, alder og bakgrunn.
Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og
kulturer.

Vi ønsker blant annet å se på hvordan vi kan jobbe med diaolg og samskaping
når det gjelder mat, språk, håndtverkstradisjoner og ulike former for lek.

Aktiviteter:

Når det gjelder mat tenker vi at en matlab kan skape interesse og engasjement.
Her ser vi for oss at en av våre nye innbyggere fra Syria lager den
tradisjonelle retten Dolma, og at vi lager den norske retten kålruletter. Hva
er felles og hva er ulik med denne måten å lage mat på, hva slags krydder og
ingredienser som brukes mv. Matkultur og matarv favner vidt.

Når det gjelder barneleker, så er det noen av de gamle som også er kjent av
innbyggere fra land som ligger langt fra vårt her i nord; Hoppe paradis,
klappeleker, klinkekuler og gjemsel kan være slike eksempel. Her vil vi legge
opp til et område der barn (og voksne) både etniske og ikke etniske norske kan
få prøve seg på de ulike lekene utendørs. Dialog kan uttrykkes på mange måter,
barn er ofte veldig gode på å kommunisere via lek og kroppsspråk når de ikke
har et felles språk.

Språk er vårt sterkeste virkemiddel for Dialog, og hvis vi kan møtes med noen
felles ord, vil det kunne styrke fellesskapet og minske frykten for det vi
ikke kjenner så godt. Vi vil legge til rette for en språklab i vår skolestue,
der kan du få lære deg litt arabisk og også få høre noen dialektord som er på
vei ut av den daglige talen.

Utstilling:

«Min drakt – min historie» har vi valgt å kalle utstillingen som blir laget
for kulturminnedagene. Hva slags historie som ligger bak opprinnelsen av
drakten, og hvilken betydelse har den for det området eller den regionen den
kommer fra. En drakt kan fortelle mye om den som bærer den, sivilstatus,
opprinnelse, tradisjoner og hvorfor vi bruker den mv. Det vil bli utstilt
drakter fra ulike deler av bygda og landet, men også drakter fra andre
nasjonaliteter som er representert i kommunen. Noen av draktene kommer på
dukker, mens noen vil bære drakten og selv formidle historien om drakten under
dagen. Vi bruker flere av våre flotte museumsbygninger til utstilling denne
dagen.

Håndverk:

Lokalt håndverk har alltid stått sterkt i bygda, vi har lange og gode
tradisjoner når det kommer til treskjæring- en viktig immateriell kulturarv.
En av våre dyktige unge treskjærer vil demonstrere og dele av sine kunnskaper
om dette vakre håndverket, blant annet med tema inne tradisjon og modernitet,
fra utskjærte kråskap til utskjærte iphone-deksler. En lokal keramiker kommer
også til å vise fram sine produkter som er inspirert av gamle
tradisjonsmønster i dekoren.

Sofaprat:

Det skal også være en «Sofaprat» der ulike temaer blir belyst. Dette skal være
samtalepreget med publikum tilstede.

Vi mener det er viktig at så mange som mulig kan ta del i vårt opplegg for
kulturminnedagen, og ønsker derfor å legge til rette for digitale
formidlingsløsninger på ulike plattformer slik at arrangementet/deler av
arrangementet kan være tilgjengelig for flest mulig. Derfor vil vi streame
noen innslag slik at alle har muligheten til å få med seg noe av programmet
for dagen.

Med dette mener vi at vi kan lage en bro mellom det tradisjonelle og det
nytenkende innenfor årets tema DIALOG.

Address
Oppdalsmuseet, Museumsveien 11, 7340 Oppdal

62.5995366, 9.7033588