Ob 150. obletnici rojstva Jožeta Plečnika in njegovo delo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Trnovem

Event
Ljubljana, cerkev sv. Janeza Krstnika Trnovo in Finžgarjeva galerija, Kolezijska ulica 1, Slovenia
Show on the map
02 October 2022
Overview

Študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino Univerze za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani in Kulturno-izobraževalno in umetniško društvo
Finžgarjeva galerija bosta v Plečnikovem letu 2022 ob 150. obletnici rojstva
velikega arhitekta Jožeta Plečnika predstavila arhitektovo bogato ustvarjalno
sodelovanje s trnovskim župnikom in pisateljem Franom Saleškim Finžgarjem.
Predstavili bosta tudi rodovnik družine Plečnik, ki sega v 17. stoletje v kraj
Hotedršica. Predstavitev Plečnikove sakralne umetnosti bosta vodila mag. Olga
Paulič, mentorica študijskega krožka, in arh. Uroš Pust, predsednik
Finžgarjeve galerije, ki sta s člani obeh društev preučila bogato Plečnikovo
sakralno umetnost v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Trnovem, tudi tisto, ki je
shranjena v zakristiji in cerkvenem depoju. Ob prenovi leta 1990 so v
cerkvenem preddverju uredili tudi mali muzej Plečnikovih del. Na dogodku bosta
sodelovala pesnica Nada Mihelčič s pesmijo, posvečeno Jožetu Plečniku, in
likovni ustvarjalec Franc Zavodnik, ki bo razstavil v Finžgarjevi galeriji
svoje fotografije z odsevi v Plečnikovi Ljubljanici ter “koronske šopke”, ki
jih je iz stare kovine izdelal v času epidemije. Po zaključku dogodka bo
organiziran voden ogled razstave Franca Zavodnika v Finžgarjevi galeriji.
Obiskovalci bodo prejeli zloženko o cerkvi sv. Janeza Krstnika. Otvoritev
razstave »koronskih šopkov« v Finžgarjevi galeriji bo v četrtek, 8. septembra
2022 ob 18. uri.

Address
Ljubljana, cerkev sv. Janeza Krstnika Trnovo in Finžgarjeva galerija, Kolezijska ulica 1, Slovenia

46.0429347, 14.5018083