„Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego…”

Event
Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 87-800 Włocławek
Show on the map
10 September 2022
Overview

Serdecznie zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie po wystawie czasowej „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.
Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego i rzemieśliniczego są to widome znaki wiary, jeszcze do niedawna odgrywające istotną rolę w wizualnej kulturze religijnej. Opowiadają o historii zbawienia poprzez obraz, były dzięki temu czytelne także dla niewykształconych odbiorców, ubogich duchem (Biblia pauperum/ Biblia dla ubogich). Włocławskie muzeum od lat 70. XX w. gromadziło wizerunki z myślą o ekspozycjach stałych, a zwłaszcza aranżacjach skansenowskich wnętrz. Jednakże powiększający się systematycznie zbiór stał się po latach samoistną kolekcją interesującą pod względem artystycznym i ikonograficznym. Ekspozycja prezentuje najpiękniejsze obrazy z kolekcji, których istotną wartością jest fakt, że funkcjonowały w pobożności prywatnej mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Dzięki temu udostępniony zbiór jest reprezentatywny dla tychże regionów etnograficznych. Wizerunki wykonane zostały w różnych technikach, głównie jednak drukarskich, z dominującymi pośród nich oleodrukami i chromolitografiami pochodzącymi z europejskich firm wydawniczych, działających aktywnie od 2. połowy XIX wieku do lat 30. XX w. Na ekspozycji zaprezentowane są także obrazy wykonane w technikach mieszanych, np. figury gipsowe umieszczane w masywnych kasetonowych ramach czy obrazy na kanwie papierowej z wizerunkami tłoczonymi w masie celuloidowej, zdobionymi haftowanymi sentencjami. Prezentowany zbiór obejmuje przede wszystkim przedstawienia maryjne, pośród których dominuje wizerunek narodowej ikony Jasnogórskiej Pani. Obok niego będziemy mogli również zobaczyć wyobrażenia Madonn znanych z innych „cudownych” obrazów (Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej Leżajskiej, Matki Boskiej Tuchowskiej). Maryja ukazana jest w objawieniach, a także w pięknych scenach z małym Jezusem. Wizerunki chrystusowe obejmują Jego publiczną działalność, aż do scen pasyjnych i chwalebnego Wniebowstąpienia. Wśród obrazów świętych patronów przeważają wyobrażenia św. Antoniego Padewskiego, którego wstawiennictwa szukano w przypadku zagubienia różnych przedmiotów. Patronką równie ważną w obu naszych regionach była sycylijska męczennica św. Agata, której wizerunki miały chronić przed ogniem. Zapraszamy do poznania religijnych wyobrażeń, które były częścią duchowego świata ich dawnych właścicieli.

Address
Muzeum Etnograficzne ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 87-800 Włocławek

52.659627, 19.0755868