TRAJNOSTNA DEDIŠČINA NA OŠ VITANJE

Event
OSNOVNA ŠOLA VITANJE, Slovenia
Show on the map
22 September - 10 October 2022
Overview

Varovanje in negovanje kulturne dediščine je lahko smiselno poslanstvo vsakega
učenca. To je eno od sporočil, ki ga želimo posredovati z dejavnostmi v TKD
2022 na Osnovni šoli Vitanje. Učenci vseh devetih razredov se bodo odpravili
na pohod po poteh kulturne dediščine Vitanja. V sodelovanju z društvom Boljši
svet bodo v celodnevnem kulturnem dnevu v delavnicah izvajali filmske,
likovne, literarne, plesno-gibalne, pevske, glasbene, gledališke, lutkovne in
folklorne dejavnosti, ki so povezane s kulturno dediščino Vitanja.
Vzpostavljali bodo vez s preteklostjo, s tradicijo. Črpali bodo iz izkušenj in
znanj naših prednikov, vse sestavine povezali in jih začinili s sodobnimi
prizadevanji po bolj trajnostnem, zdravem in sonaravnem bivanju ter vračanju h
koreninam. Kot vsako leto, bomo izdali glasilo, s katerim želimo predstaviti
naše delo širši javnosti.

Address
OSNOVNA ŠOLA VITANJE, Slovenia

46.3835308, 15.2978368