Umelecko-výchovný program na námet maľby Osamelý céder od Tivadara Kosztku Csontváryho Kto som? Ako sa vyjadrím v jazyku výtvarného umenia? Sebapoznávacie hry a zážitkové maľovanie inspirované s maľbou Osamelý cédrus od Tivadara Csontváry Kosztka.

Event
Žižkova ul. 18, Brämerova kúria, 810 06 Bratislava 16
Show on the map
08 September 2020
09 September 2020
09 September 2020
10 September 2020
Overview

V roku 2019 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia Tivadara Kosztku Csontváryho. Dielňa VEKKER (TIE) pripravila umelecko-vzdelávací program s cieľom priblížiť mladých ľudí k výtvarnému umeniu, umeleckého vnímaniu sveta a zároveň k sebe. Tento program múzeum umožňuje realizovať vo výstavnom priestore múzea - v priestore pre ďalšiu inšpiráciu a bezprostredné stretnutie s výtvarným umením. Obsahom vzdelávacieho programu sú techniky a metódy múzejnej pedagogiky, výtvarnej techniky, kooperatívneho učenia a odborníkom vedená prezentácia tvorby Csontváryho s dôrazom na maľbu Osamelý céder v súvislosti s hľadaním identity, ako aj rôzne dramatické hry slúžiace na prehĺbenie sa v danej tematike. Cieľovú skupinu podujatí tvoria žiaci druhého stupňa základných škôl (5.-7. ročník) s vyučovacím jazykom maďarským. Podujatia je tiež inšpiráciou pre učiteľov, pre pedagógov výtvarnej výchovy ZŠ alebo ZUŠ ako aj pre všetkých záujemcov o neformálne umenie.

Address
Žižkova ul. 18, Brämerova kúria, 810 06 Bratislava 16

48.1407, 17.097