Večerná prehliadka radnice s napojením na prehliadku pôvodnej radnice v meste, dnes Múzeum Spiša, doplnená o prezentáciu historických fotografií zo zbierkového fondu múzea.

Event
Radničné námestie 7
Show on the map
11 September 2020
11 September 2020
Overview

Mesto Spišská Nová Ves po predaji svojej stredovekej radnice (dnes Provinčný dom a sídlo Múzea Spiša) si v rokoch 1777 - 1779 postavilo súčasnú budovu Radnice. V čase od jej postavenia až do 50-tych rokov minulého storočia bola centrom všetkého mestského života. V nej a okolo nej sa odohrávali najdôležitejšie udalosti, činy, rozhodnutia, ktoré sa týkali Spišskej Novej Vsi. Konali sa pred ňou zhromaždenia občanov a z jej balkóna sa k zástupom ľudí, obyvateľom, prihovárali predstavitelia mesta. Zrekonštruovaná radnica má v súčasnosti na prízemí kancelárske miestnosti predstaviteľov mesta. Tie sa nachádzajú i na prvom a druhom poschodí. Najzaujímavejšou miestnosťou je obradná sieň umiestnená v strede budovy siahajúca cez dve poschodia. Počas prehliadky návštevníci uvidia aj reprezentačnú stenu erbov partnerských miest, symboly mesta či kanceláriu pána primátora.

Address
Radničné námestie 7

48.9442, 20.5673