Výstava prezentuje obdobie, kedy bol Trenčín oslobodený od nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny. Dobové dokumenty a fotografie pochádzajú z fondov Štátneho archívu v Trenčíne.

Event
Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín
01 September 2020
Overview

Výstava prezentuje oslobodenie Trenčína od nemeckej okupácie v závere druhej svetovej vojny so všetkým, čo vtedajší život priniesol. Trenčín mal svoje obete nielen na životoch, ale aj na majetku, výstava sa snaží priblížiť predmetné udalosti formou dobových písomností a fotografií.

Address
Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín