Празници на Стария град "От огъня - огън"

Пловдив
September 16th, 2019 - September 22nd, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Чрез средствата на всички изкуства - музикално, изобразително, танцово, фотографско, певческо, аудиовизуално и др., да се привлекат публики с различни социални и демографски профили, за да се акцентира върху великолепието на Стария град. Седемдневният артистичен маратон отправя покана към жителите и гостите да съпреживеят магията на всички туристически обекти.                                       "Пловдив в битието на Европа" - фотоизложба. "Изящният свят на тракийския майстор", представяне на книга STEAMPUNK, изложба. "По гънките на времето", опознавателен тур, откриване на експозиция.

Contact the national coordinator for the location and other information.Their contact details are on our Contacts page.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others