Klášterní sady a hospodářské budovy v areálu Porta coeli

Klášter Porta coeli - Předklášteří, Porta coeli 1001, Předklášteří, 666 02
September 7th, 2019 - September 7th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Odpoledne věnované hospodářským objektům kláštera včetně klášterních sadů a jejich postupnému oživování. Akci pořádá Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, ve spolupráci s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus a za podpory Cisterciáckého opatství Porta coeli a Klášterního pivovaru Porta coeli.

Areál cisterciáckého opatství Porta coeli patří k nejrozsáhlejším církevním stavbám v České republice. Kromě vlastního klášterního jádra tvoří podstatnou část hospodářské objekty. Za vysokou barokní zdí bylo vše, co klášter a jeho obyvatelé v minulosti potřebovali ke svému každodennímu životu. Další hospodářské objekty a dvory byly mimo opatství na klášterním panství. Vedle budov a hospodářského zvířectva to byla pole, louky a pastviny, lesy a také klášterní sady. 

V posledních několika letech jsou tyto pozemky po restitucích znovu obhospodařovány. Oživování se týká i budov v samotném areálu, kde probíhají stavební rekonstrukce. Budovy jsou využívány jak znovu k hospodářským účelům, tak k různým kulturním událostem a akcím (koncerty, výstavy, soutěže apod.) Aktuálně posledními kroky v tomto směru bylo otevření klášterní kavárny a je chystané otevření klášterního pivovaru. 

V sobotu 7. září dojde k propojení akce Dny evropského dědictví s akcí Hnutí Brontosaurus, které v tomto zářijovém termínu organizuje mezinárodní výměnu mládeže v rámci programu Erasmus+ s tématem oživování malých měst a venkovských oblastí. Účastníci programu (30 mladých osob do 26 let z pěti zemí Evropy) budou prezentovat své aktivity široké veřejnosti právě v areálu Porta coeli.

Budou probíhat komentované prohlídky starých klášterních sadů, s veřejností proběhne společné lisování ovocných moštů a ochutnávka těchto produktů. Zaměstnanci muzea zajistí širší výklad o hospodářských aktivitách cisterciáckých klášterů v minulosti a konkrétně se zaměří na hospodářské budovy v areálu Porta coeli. 

Nabídku doplní prodej piva a časové prohlídky nově otevřeného Klášterního pivovaru. Návštěvníci budou mít možnost také navštívit výstavy a expozice v muzeu a prohlédnout si gotické jádro klášterních budov. 

Vstup volný

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others