Po stopách regionálnych tradícií

Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky
September 25th, 2019 - September 25th, 2019

Loading
Loading Map

Related Info

 

Dátum: 25.09.2019 09:30

Organizátor: Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky

Workshop - záhorácky kroj, vývoj, vplyvy, rozdiely... tvorivé dielne - výtvarné stvárnenie krojov Záhoria podľa "živého" modelu krojov jednotlivých obcí na Záhorí, tvorivé dielne - hrnčiarstvo, práca s hlinou. 

Kontakty:www.g1majamc.sk, RNDr. Elena Krajčírová, gymalriad@stonline.sk, 0910301366. 

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others