Razvedrilo nekoč in danes

Tržič , Gorenjska regija, Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič
September 28th, 2019 - October 12th, 2019
Loading
Loading Map

Related Info

 
Otroci in strokovni delavci Vrtca Tržič se bodo posvečali pojmom dediščina, umetnost in razvedrilo na vseh področjih kurikuluma za vrtce. Spoznavali bodo folklorne plese, ljudsko glasbo, domače narečje, pripovedke, stare igre, raziskovali bodo kamne, jih poslikali in se igrali z njimi. V povezavi s širšim okoljem bomo sodelovali s Tržiškim muzejem, s folklorno skupino, knjižnico, s starejšimi občani in drugimi lokalnimi javnimi službami. Otroci in strokovni delavci Vrtca Tržič se bodo v okviru DEKD posvečali pojmom dediščina, umetnost in razvedrilo na vseh področjih kurikuluma za vrtce. Poglobljeno na ravni celotnega vrtca bomo v času od 28. 9. 2019 – 12. 10. 2019 izvajali skupno načrtovane dejavnosti na različne načine. Raziskali bomo kaj otrokom pomeni prosti čas in kako ga preživljajo danes. Spoznavali bomo ljudsko izročilo preko folklornih plesov in godcev, spoznavali stare igre in se jih igrali v naravi. Raziskovali bomo različne kamne, jih poslikali, izdelali različne igre z njimi, z njimi ustvarjali in oblikovali kotiček za igro z njimi. Spoznavali bomo stare ljudske pravljice in pripovedke v domačem narečju. V povezavi s širšim okoljem bomo sodelovali s Tržiškim muzejem, s folklorno skupino, knjižnico, s starejšimi občani in drugimi lokalnimi javnimi službami.

No visitor has been on this event

Have you been there?

Let us know: Yes, I have or share your story with others