Festival starého umenia a histórie Abova každoročne organizuje Kultúrne centrum Abova a Obec Svinica. Festival prebieha ako prehliadka historickej dobovej a duchovnej hudby sprevádzaná aj rôznymi sprievodnými aktivitami.

Event
Svinica 49
Show on the map
20 September 2020
Overview

Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú a duchovnú hudbu širokej verejnosti nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich. Organizátor si kladie za cieľ oboznámiť s touto oblasťou umenia i nezanieteného diváka. Súčasne sa zameriava i na najmladšiu generáciu, ktorú takto vychováva k poznaniu histórie a súčasnosti umenia. Súčasťou festivalu sú i výstavy, ukážka stredovekého života, ochutnávka dobových špecialít, atrakcie pre deti - streľba z luku, drevené kolky, chodúle, drevený kolotoč a i.

Address
Svinica 49

48.7353, 21.459