Komentovaná prehliadka obnovenej národnej kultúrnej pamiatky

Event
na cintoríne
Show on the map
10 September 2020
Overview

Kostol Všetkých svätých v Dechticiach bol postavený v 12. storočí na vyvýšenej polohe. Predstavuje atypickú sakrálnu pamiatku, nakoľko jeho loď je obdĺžnikového, vnútri však kruhového pôdorysu, zaklenutá murovanou kopulou. Niektorí odborníci ju preto zaraďujú medzi rotundy. Fresky z 13.storočia, výtvarná výzdoba fasád, románsky portál a veľa ďalších prvkov bolo obnovených pri celkovej reštaurátorskej obnove pamiatky v roku 2015. Návštevníkov čaká prehliadka objektu so sprievodným slovom realizátora obnovy.

Address
na cintoríne

48.5518, 17.5946