Konferencia zameraná na prezentáciu interdisciplinárnej prípravy v predprojektovej etape pri obnove pamiatok. Iniciatíva je súčasťou pripravovaného projektu katedry UNESCO - Obnova architektonického dedičstva.

Event
Katedra architektúry, blok C, 22.poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Show on the map
30 - 18 September 2020
Overview

Aktivita bude pozostávať z výstavy už vyhotovených materiálov predprojektovej prípravy pre vybrané pamiatky, súboru prednášok na tému interdisciplinárneho vzdelávania a prezentácie doktorandských prác, ktoré sa danou problematikou zaoberali.

Address
Katedra architektúry, blok C, 22.poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

48.14, 17.1097