Literárny deň s prednáškou Gézu Böszörményiho o prepojenosti Imre Madácha s mestom Lučenec pre SŠ - ISCED 3A.

Event
Ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová
Show on the map
24 September 2020
Overview

Prednáška sa venuje tematike prepojenosti Imre Madácha s mestom Lučenec: Imre Madách a jeho láska Imre Madách a začiatky jeho politickej kariéry

Address
Ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová

48.2496, 19.4916