Medzinárodná konferencia s názvom Divadelníctvo v regióne je venovaná prezentácii najnovších výskumov v oblasti poznávania dejín divadelníctva.

Event
Petra Pázmaňa 27
Show on the map
11 September 2020
Overview

Odborníci zo Slovenska a zo zahraničia oboznámia poslucháčov s výsledkami ich výskumov k dejinám župného, mestského a ochotníckeho divadelníctva. Medzinárodné zastúpenie prednášateľov zabezpečí široký geografický záber prednášok. Prednášatelia zo Slovenska sa budú venovať divadlám v Nitre, v Šali a v obciach okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa. Prednášatelia z Maďarskej republiky oboznámia poslucháčov s dejinami divadelníctva 19. storočia v Budapešti a Nyíregyháze; taktiež sa budú venovať mládežníckemu divadlo v období socializmu. Českí hostia predstavia dejiny jihlavského divadla.

Address
Petra Pázmaňa 27

48.1528, 17.8771