Reflexia príslovia učeň - mučeň v archívnych dokumentoch

Event Collections Heritage Education Hidden Treasures Restoration/Protection Shared History
Štefánikova 7, 91701 Trenčín, Slovakia
Show on the map
14 September 2021
Overview

Prednáška PhDr. Romany Luchavovej z cyklu O Trnave pod vežou. Cyklus prednášok odkrýva laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy. Prednáška Reflexia príslovia učeň - mučeň v archívnych dokumentoch:

Význam remeselníckych cechov a aždodenný život prestížnyh cechmahstrov, skúsených majstrov a vandrujúcich tovarišov nepochybne ľudí zaujíma dodnes. Tak ako bol učeň v tejto cechovej hierarchii na najnižšom stupni, je aj v súčasnosti tematika učnovstva pomerne na okraji záujmu. Prednáška pribižuje neľahký život týchto chlapcov a mládencov prostredníctvom vybraných trnavských cechových dokumentov.

Agenda

Address
Štefánikova 7, 91701 Trenčín, Slovakia

48.99441275, 18.228712924325