Seminár k príležitosti 20. výročia vyhlásenia pamiatkovej zóny "Stummerova ulica s areálom "starej" nemocnice".

Event
Nám. M.R. Štefánika 1/1
Show on the map
17 September 2020
Overview

Prednášky venované stavebno-technickému vývoju územia, jeho pamiatkovým hodnotám a rodine Stummerovcov a ich aktivitám v Topoľčanoch.

Prednášky:

Stavebno-historický vývoj a pamiatkové hodnoty územia - Eva Gažiová, Krajský pamiatkový úrad Nitra

Stummerovci v Topoľčanoch - Oľga Kvasnicová

Masarykov sad počas 1. ČSR - Bohuš Sasko, Tribečské múzeum v Topoľčanoch

sprievodné slovo - Anna Jurišová, Krajský pamiatkový úrad Nitra 

Address
Nám. M.R. Štefánika 1/1

48.5591, 18.1745