Tvorivé dielne ako sprievodné podujatie k rovnomennej výstave, venované práci s rastlinným materiálom a poznávaniu diverzity rastlín

Event
Vajanského 72/4
Show on the map
21 September 2020
Overview

Analýza vystavených predmetov a riešenie tvorivých úloh hravo-náučnou formou ponúkne návštevníkovi zážitok z poznávania biologickej rozmanitosti. Celková koncepcia tvorivej dielne je doplnená o lektorovanú prehliadku výstavy a vytvára žiakom primerané podmienky na aktívne osvojovanie si vedomostí. Výroba vlastného herbaria. Podujatie určené pre vopred objednané školské kolektívy. Vstupné pre žiaka je 1€ alebo 1 kultúrny poukaz.

Address
Vajanského 72/4

49.054, 20.2962