Výstava posterov zameraná na históriu, súvislosti vzniku, význam a súčasnosť objektov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty.

Event
Trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra
Show on the map
08 September 2020
19 September 2020
Overview

SPU v Nitre disponuje viacerými architektonicky hodnotnými objektami, ktorých kvalita a význam boli a sú oceňované odbornou verejnosťou, ale pre užívateľov (zamestnancov, študentov) ale i bežnú verejnosť nie sú ich hodnoty známe. Výstava posterov prezentuje dva objekty FZKI SPU v Nitre - funkcionalistický objekt pôvodne hospodárskej školy na Hospodárskej ul. postavený v roku 1932, ktorého autor je významný český architekt J. Grossmann a budovu na Tulipánovej ulici architekta Juraja Polyaka, ktorá je rekonštrukciou pôvodnej materskej školy. Prezentovanie objektov FZKI je spojené aj s 25.výročím FZKI. Obnova objektu J. Grossmana ukázala, že to, čo bolo v minulosti dobovým štandardom architektúry, je i v dnešnej dobe fascinujúcou učebnicou vysokej úrovne estetiky a kultúry, v duchu hesla "minulosť vzdeláva".

Address
Trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra

48.3078, 18.0966