Wiki Loves Monuments Finland

Event Architecture Common Theme Cultural Routes Industrial Heritage Monuments Public Buildings Shared history
Online event
01 - 30 September 2024
01 Sep 2024 - 30 Sep 2024
Contact
Kimmo Virtanen Wikimedia Suomi
event organizer
Tel.:
Overview

The Wiki Loves Monuments competition on  1–30 September  invites you to photograph built cultural environments and rediscover the treasures of your picture archives.

This year’s theme in Finland is Heritage of Routes, Networks, and Connections. The theme inspires photographing railway environments, canals, bridges, museum roads, Council of Europe cultural routes, official tourist trails, and the sites along them.

You can participate in the competition with photos showing a cultural heritage site that can be found on the competition map

Suomeksi

Rakennetun kulttuuriperinnön valokuvauskilpailu Wiki Loves Monuments järjestetään jälleen syyskuussa 1.–30.9.2024. 

Tänä vuonna teemana on Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot. Teema inspiroi kuvaamaan rautatieympäristöjä, kanavia, siltoja, museoteitä, Euroopan neuvoston kulttuurireittejä ja virallisia matkailuteitä sekä niiden varrella olevia kohteita.

Kilpailuun voi osallistua valokuvilla, joissa näkyy suojeltu tai muutoin arvokkaaksi määritelty kulttuuriperintökohde, joka löytyy kilpailun kartalta.