მემკვიდრეობის დღეები ბოლნისში

Event
02 - 03 October 2020
Overview

აქტივობები: 1) გამოიკვლიე შენი კულტურა და იპოვე ევროპული ისტორია 2) ტრადიციული თამაშობები 3)საბჭოთა საქართველოსა და პოსტ - საბჭოთა პერიოდის თაობების
ფოტოგამოფენა და დისკუსია - მსგავსებებისა და ცვლილებების შესახებ. 4)მხატვრული კითხვის პერფომანსი სხვადასხვა ენებზე.

41.726827, 45.330687