Country profile

Slovenia

Contact
Ms. Nataša GORENC
National Coordinator for Slovenia

Connect with us via:

Overview

Dates: 26 September-10 October

European Heritage Days Slovenia

 

Izobraževanje o dediščini želimo izpostaviti kot vseživljenjsko kategorijo. Osredotočili se bomo na vse ciljne skupine, od najmlajših vrtčevskih otrok do radovednežev v tretjem življenjskem obdobju. Obravnavali bomo celotno, izjemno široko področje kulturne in z njo povezane naravne dediščine, od nepremične kulturne dediščine, za katero strokovno skrbi naš Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, premične, ki spada pod okrilje muzejev, galerij, arhivov in knjižnic, do nesnovne kulturne dediščine, za katere pravno varstvo skrbita Slovenski etnografski muzej in Ministrstvo za kulturo, preko nosilcev pa zanjo skrbijo predvsem ljudje sami.

Najbolj od vsega si želimo vsem vam prenesti didaktični pristop, kako izobraževati o kulturni dediščini. Želimo vam predstaviti idejo o enajstih poljudnih področjih kulturne in z njo povezane naravne dediščine (arheološka, stavbna, etnološka, vrtnoarhitekturna in krajinska, memorialna, tehniška, urbanistična, likovna in vizualna, arhivska in knjižnična, nesnovna in naravna dediščina), pojasniti neznane pojme v vsem razumljivem jeziku, s primerami, ki jih lahko razumejo tudi otroci. Posebej pomembno pa se nam zdi, da dediščino predstavljamo z zgodbami. Prepričani smo namreč, da mora obravnavana snov nagovarjati človeška srca, in verjamemo, da se to lahko zgodi le z zanimivimi zgodbami.

Naša velika želja je, da skupaj iščemo znanje o kulturni dediščini in vrednote v njej, še bolj pa, da naprej prenašamo strast in neustavljivo željo dediščino vključiti v vrtčevski in šolski vsakdanjik ter v vseživljenjsko izobraževanje, s čimer krešemo iskrice ljubezni do dediščine v srcih številnih ljudi. Le tako bomo zavarovali dediščino in jo ohranili za zanamce.

For more information click here.

 

Additional information
Ms Natasa Gorenc

EHD Coordinator
natasa.gorenc@zvkds.si, 00386 1 400 79 72
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Metelkova 6
SI - 1000 LJUBLJANA
SLOVENIA