Чернігів – європейське місто без бар’єрів та кордонів у часі та просторі /Chernihiv is a European city without barriers and borders in time and space