Mäntylän ryhmän eskarilaisten näkemyksiä omasta kulttuuriperinnöstään