The Latin Alphabet - Latinalaiset aakkoset

Awarded
Makers Story
Country
Finland
Year
2021
Mentor
Laura Pohjonen
(Nurmijärvi Art School, groups in Kirkonkylä and Rajamäki - Nurmijärven kuvataidekoulu, kirkonkylän ja Rajamäen työpajaryhmät)
Participants
Nurmijärvi Art School, groups in Kirkonkylä and Rajamäki
Share:
Overview

The starting point for our work are European values. From these we chose especially equality (tasa-arvo in Finnish) and freedom of speech (sananvapaus in Finnish) to be treated in our work. We considered how these values are shown in our own culture.  

Equality and freedom of speech appear in our opinion especially well in literature and Finnish library system. They work downright as a seedbed to these related sectors of culture. Writers may execute their freedom of speech in their work and everyone has the equal right to borrow books for free from the library. The makers of this work have been users of our local library since a young age. They also deal in the work their favorite books they have borrowed from the library.  

Each pupil executed an illustrated letter in the spirit of their favorite book. You can find in the background all kinds of reading experiences from Harry Potter to Jane Austen novels and the books of Finnish writer Salla Simukka. The letters form the words Tasa-arvo (=equality) and Sananvapaus (=Freedom of speech). (Please note that you have to click the artworks fully open to see the whole image with these words.) 

We also talked about our latin alphabet that have a european origin and got acquainted with different kinds of typeface and anfangs. We found fascinating for example the handwritten books made by the medieval monks and the anfangs used in these inspired the pupils in their work.  

The books used as the material basis of the work were donated for us from the Nurmijärvi library. The library is a long-term partner of our art school, we for example organize every year our pupils spring exhibition at their premises. The work also implements our art schools theme for recycling.  

This work was made by the pupils of the Nurmijärvi Art School, groups in Kirkonkylä and Rajamäki.  

Lähtökohtana teokselle ovat eurooppalaiset arvot. Näistä valitsimme teoksessamme käsiteltäviksi erityisesti tasa-arvon ja sananvapauden. Pohdimme niiden näkymistä omassa kulttuurissamme.

Tasa-arvo ja sananvapaus ilmenevät mielestämme erityisen hyvin kirjallisuudessa ja suomalaisessa kirjastolaitoksessa. Ne toimivat suorastaan kasvualustana näille kahdelle toisiinsa liittyvälle kulttuurin osa-alueelle. Kirjailijat saavat toteuttaa sananvapautta työssään ja
kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus lainata kirjoja ilmaiseksi kirjastosta. Teoksen tekijät ovat olleet paikkakuntamme kirjaston käyttäjiä pienestä pitäen. He käsittelivät teoksessa myös kirjastosta lainaamiaan lempikirjojaan.

Jokainen oppilas toteutti kuvitetun kirjaimensa oman lempikirjansa hengessä.
Taustalta löytyy monenlaisia lukukokemuksia Harry Pottereista Jane Austenin romaanien kautta Salla Simukan kirjoihin.

Puhuimme myös eurooppalaista alkuperää olevista latinalaisista aakkosistamme ja tutustuimme erilaisiin kirjasintyyppeihin sekä anfangeihin. Kiehtovia olivat esim. keskiajan munkkien käsin kirjoittamat kirjat ja niiden anfangit inspiroivat oppilaita työssään.

Teoksen materiaalisena pohjana olevat kirjat saimme lahjoituksena Nurmijärven kirjastosta. Kirjasto on kuvataidekoulun pitkäaikainen yhteistyökumppani muutenkin, sen tiloissa mm. järjestetään joka vuosi oppilaiden kevätnäyttely. Teos toteuttaa myös kuvataidekoulumme kierrätys-teemaa.

Teoksen tekivät Nurmijärven kuvataidekoulun kirkonkylän ja Rajamäen työpajaryhmät.