Vonj kamna

Makers Story
Country
Slovenia
Year
2021
Mentor
Karin Lavin (Darja Kranjc, Danila Grželj, Barbara Jazbec)
(Institute for Integrated Development Anima Mundi,)
Participants
Laticija
Eva
Zarja
Samuel
Maks
Erik
Share:
Overview

Na Krasu je pokrajina prepredena s suhimi zidovi, ki pomenijo pomembno dediščino in predstavljajo identiteto kulturne krajine. Veščina suhozidne gradnje, znanj in tehnik je bila v 2018  vpisana na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. O pomenu suhih zidov, njihovi vlogi v pokrajini in načinu gradnje seznanjamo skozi različne dejavnosti tudi otroke šol in vrtcev. KAMENTON, celodnevna akcija popravila kraškega suhega zidu za osnovnošolske otroke s Krasa iz Slovenije in Italije poteka kot aktivnost Partnerstva kraške suhozidne gradnje. Vsaka skupina prične s polurnim uvodom (seznanitev s temo, vaje senzibilizacije), sledi ena ura gradnje pod vodstvom izvedencev za kraško suhozidno gradnjo. Sodobni pristopi pedagogike kulturne dediščine temeljijo na izkustvenem učenju in uporabi odprtega učnega okolja. Vaje senzibilizacije omogočajo pristen stik in povezanost s pokrajino ter  prispevajo k vrednotenju dediščine in skrbi za njeno ohranjanje.