Eurooppalainen kestävä kulttuuriperintö

Makers Story
Country
Finland
Year
2022
Mentor
Minna Törrönen
(Tampereen yliopiston normaalikoulu)
Participants
Iris
Nelli
Eepo
Share:
Overview

Eurooppalainen kestävä kulttuuriperinne korostaa ihmisoikeuksia, jotka koskevat kaikkia ihmisiä. Kaikki ovat samanarvoisia. Kestävän kehityksen agenda 2030 tavoitteet ovat seuraavia asioita: ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta. Innovaatiota ja infrastruktuureja, eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, vedenalainen elämä, maanpäällinen elämä, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, yhteistyö ja kumppanuus. Ilmastonmuutos ja luonnon pilaantuminen uhkaavat Eurooppaa ja koko maailmaa. Euroopan unioni toimii eturintamassa kestävän kehityksen puolesta tavoitteenaan tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Kestävyystavoitteet koskevat myös kulttuuriperintöä. Euroopassa arvostetaan puhdasta ja monipuolista luontoa. Suomessa kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi jääkiekko, saunominen, hiihtäminen, sienestäminen, pesäpallo, tikanheitto, karjalanpiirakat, ruisleivän leipominen, marjastaminen, joulu ja mustamakkara. Esimerkiksi jääkiekko ja hiihtäminen ovat suomalaisille tärkeitä koska suomessa on paljon lunta ja jäätä talvella. Kulttuuriperintö yhdistää ihmisiä ja sen avulla voi saada ystäviä. Kulttuuriperinnön ansiosta ihmiset myös arvostavat eri asioita. Kulttuuriperinnön avulla vanhemmat voivat opettaa lapsilleen erilaisia tapoja tai taitoja. Kulttuuriperintö näkyy myös juhlissa, kuten joulussa ja pääsiäisessä. Myös lauluihin liittyy kulttuuriperintö. Joissakin lauluissa tai virsissä on uskonnollisia sanoja, kuten suvivirressä. Eurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluu kristinusko. Kristinuskossa on tärkeää rakastaa kaikkia ja kohdella hyvin. Euroopassa tärkeää on ihmisoikeudet ja arvostetaan paljon tiedettä. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön myötä meillä on oppivelvollisuus ja opiskelemme vieraita kieliä. Oma kulttuuri vaikuttaa käsitykseen omasta itsestään. Urheilu tuo eurooppalaisia yhteen, kuten jääkiekko ja jalkapallo. Kestäväperintö ei tuhoa luontoa ja se liittää ihmisiä yhteen tuoden mukanaan iloa. Se hyväksyy myös erilaisuuden, kuten omat perinteet ja kulttuurit. Perinteet muuttuvat ajan myötä esimerkiksi kieliin tulee uusia sanoja ja eri ruuista voidaan muokata uusia reseptejä.