Празник на традиционната тракийска баница ”Баница вита, два пъти превита“

Event Common Theme Crafts Creativity and Innovation Dance, Music Tradition
Желязко Петков, 8700 Ямбол, Bulgaria
Show on the map
18 September 2021
Overview

Представяне на традиционните баници по населени места от региона. Идеята на организаторите - Община Елхово и Народно читалище „Развитие-1893” е да се съхранят и популяризират автентичните български семейни обичаи и ритуали, да се осигури приемственост и утвърждаване на традиционните празници за елховския край.

Address
Желязко Петков, 8700 Ямбол, Bulgaria

42.167954097912, 26.573292353763