Празник на традиционната тракийска баница ”Баница вита, два пъти превита“

L’événement Common Theme Crafts Creativity and Innovation Dance, Music Tradition
Желязко Петков, 8700 Ямбол, Bulgarie
Show on the map
18 Septembre 2021
Aperçu

Представяне на традиционните баници по населени места от региона. Идеята на организаторите - Община Елхово и Народно читалище „Развитие-1893” е да се съхранят и популяризират автентичните български семейни обичаи и ритуали, да се осигури приемственост и утвърждаване на традиционните празници за елховския край.

Address
Желязко Петков, 8700 Ямбол, Bulgarie

42.167954097912, 26.573292353763