Norway

Related Info

Fremtidens kulturarv - Future Heritage

Theme: Fremtidens kulturarvDates: 7-15 September 2019Bruk Kulturminnedagene 2019 til å legge grunnlaget for hva som blir fremtidens kulturarv.  Ditt engasjement og din kunnskap er verdifull. Formidler du din kunnskap og historie, og lytter til andres, får vi et inkluderende perspektiv og en levende kulturarv som er bærekraftig og engasjerende. Samtidig økes den kollektive bevisstheten rundt vår mangfoldige historie.For more information click here. Follow us on Facebook.