Country profile

Norway

Contact
Ms. Toril SKJETNE
National Coordinator for Norway
Ms. Nora KONSTANSE HANSEN
Kulturminnedagene
Mr. Tommy CHRISTENSEN
Kulturminnedagene

Connect with us via:

Vue d'ensemble

Theme for 2022: "Driving force"- Drivkraft

Dates: 4 - 11 September 2022

Kulturminnedagene

Vår felles kulturarv, våre historier og våre fysiske kulturminner ivaretas i stor grad av frivilligheten. Over hele landet eksisterer det tusenvis av lokale lag og foreninger som ivaretar, istandsetter og restaurerer alle mulige slags kulturminner. De frivillige bidrar til en enorm kunnskapsoverføring knyttet til tradisjonelle håndverk og husflidteknikker. De videreformidler en levende del av vår historie og kulturarv, og bidrar til entusiasme, inkludering og levende lokalmiljøer.

De frivillige er med andre ord den viktigste bærebjelken for kulturarvfeltet i Norge. Og dette skal vi markere i hele 2022 når vi skal være med på feiringen av Frivillighetens år – Norges viktigste lagarbeid. Vi ønsker å bruke Kulturminnedagene til å løfte frem det frivillige feltet, og her er det mange muligheter for å rett fokus mot frivilligheten i forbindelse med et kulturminnedagsarrangement.

Hvordan ville lokalmiljøet ditt sett ut uten frivilligheten? Hva er historien til de frivillige lagene og foreningene? Hvorfor er dugnad og frivillighet en del av vår egen kulturarv og historie?

Kulturminnedagene vil marekeres i perioden 3. – 11. september 2022

For more information click here. Follow us on Facebook.

Additional information
Norges kulturvernforbund
Øvre Slottsgate 2B
0157 OSLO
NORWAY